Tuesday, 18 Jun 2024

ไตเสื่อม ไตวาย ดูแลได้

ไตเสื่อม ไตวาย

ภัยใกล้ตัวที่ต้องระวัง


จากรายงานของกระทรวงสาธารณสุข
ถึงสถาณการณ์โรคไตเรื้อรัง 
ของประเทศไทยในปัจจุบันพบว่า 
ร้อยละ 70 ของประชากร
ส่วนใหญ่ไม่ทราบว่า
ตนเองเป็นโรคไตเรื้อรัง
…..จนกระทั่ง…. 
ไตเสื่อมเข้าสู่ระยะที่ 4-5

ซึ่งนั่นหมายถึงอาการรุนแรงมาก
แล้ว
ที่สำคัญ ใน ปัจจุบัน
ผู้ป่วยโรคไตมีอายุเฉลี่ยน้อยลง
อายุน้อยกว่า 60 ปี
นั่นหมายความว่า
“โรคนี้ไม่ได้เกิดเฉพาะผู้สูงอายุ”
อีกต่อไป

และเมื่อหมอบอกว่า
“คุณไตเสื่อมแล้วนะ”
หลายๆคนก็ตกใจ
ไม่รู้จะทำอย่างไรดี

วันนี้อ้อมสรุป
3 ข้อปฏิบัติที่สำคัญที่ควรทำ
เมื่อหมอบอกว่าไตเสื่อม 
มาฝากค่ะ

                                                                           

ปลายทางในการรักษาโรคไต 
ต้องสูญเสียหลายสิ่ง
อาทิ สุขภาพกาย จิตใจ ระยะเวลา
และ สิ่งสำคัญคือ กำลังทรัพย์

รวมถึงส่งผลกระทบต่อ
คนในครอบครัว คนใกล้ชิดด้วย

ดั้งนั้นเราควรเรียนรู้
และทำความเข้าใจ เกี่ยวกับ โรคไต

เพื่อจะได้ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาท
และ รู้จักวิธีชะลอความเสื่อมของไต

ไตเสื่อม รู้เร็ว รู้ทัน ฟื้นฟูได้

อ้อม มี 8 เทคนิคการชะลอ
ความเสื่อมของไต
มา ฝากค่ะ
รับชมที่วีดีโอด้านล่างค่ะ

                                                                           

สาเหตุส่วนใหญ่ที่ทำให้เกิด
โรคไตเรื้อรัง


มาจากการป่วยเป็น
โรคเบาหวาน

รองลงมาคือ 
โรคความดันโลหิตสูง


จากสถิติในปีพศ. 2558
พบว่ามี ผู้ป่วยโรคเบาหวาน
และ โรคความดันโลหิตสูง
รวมกันจำนวนมาก
เกือบถึง 15 ล้านคน

นอกจากนี้ยังมีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์
ยืนยันว่าการทานอาหารที่มี
รสเค็ม มากเกินไป 
จะมีความเสี่ยงเป็น
รคไม่ติดต่อเรื้อรัง
หรือกลุ่มโรคเอ็นซีดี (NCDs)
เช่น โรคหัวใจ โรคความดันสูง
หลอดเลือดสมอง

รวมถึง โรคไต มากขึ้น


ในกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง
โดยเฉพาะ

โรคเบาหวาน
และ
โรคความดันโลหิตสูง

มักเกิด โรคไต
ร่วมด้วยถึงร้อยละ 40

ด้วยระยะเวลาที่เกิด โรคไต
ในผู้ป่วยเบาหวาน
และโรคความดันโลหิตสูง

นั้นจะอยู่ในช่วง 10 ปี
จากนั้นในระยะ 5 ปี
ต่อมาผู้ป่วย จะเข้าสู่
ภาวะไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย

อย่างไรก็ตามปัจจุบัน
มีการตรวจโรคไตเรื้อรัง
ตั้งแต่ระยะแรกเพื่อให้สามารถ
ใช้มาตรการชะลอความเสื่อม
ของไต ได้เร็วขึ้น

เพราะหลายคนเริ่มตระหนักแล้วว่า
คนทุกเพศทุกวัย
ตั้งแต่ วัยเด็ก วัยผู้ใหญ่

ไปจนถึง วัยสูงอายุ ล้วนเสี่ยง
ต่อการเป็น โรคไตเรื้อรังได้

โรคไต เสี่ยงทุกวัย เป็นได้ทุกคน 

17.5% คนไทย เป็นโรคไต

ตาย 108 คนต่อวัน

โรคไต ในระยะแรกๆ
จะไม่แสดงอาการ
ผู้ป่วยส่วนใหญ่ 
ที่ตรวจพบว่า
เป็นโรคไต
ระดับของโรคก็
อยู่ในระดับที่ แล้ว

ทำให้ประสิทธิภาพ
ในการทำงาน ของไต
ลดลงไปกว่า 70 %

อาการของโรคไต
ที่สังเกตได้

ปัสสาวะขุ่น
หรือ เป็นฟองมาก

ปัสสาวะเป็นเลือด
หรือ สีแดง

ปัสสาวะบ่อย หรือ
แสบขัด ต้องเบ่ง

ปวดท้องอย่างรุนแรง
ร่วมปัสสาวะขุ่น

ปวดหลังเรื้อรังบริเวณไต
เสี่ยง มีนิ่วในไต

มีไข้หนาวสั่น

ความดันโลหิตสูงเรื้อรัง

แต่ก็มีหลายๆคนที่
ไม่แสดงอาการผิดปกติเลย
จะรู้ตัวก็ต่อเมื่อ
ไปตรวจดูค่าไตค่ะ

โรคไต เรื้อรังก่อนที่จะไป
ฟอกไต ล้างไต
ได้แบ่งไว้ทั้งหมด 5 ระยะ
แต่ละระยะค่าไต
ก็จะแตกต่างกันออกไป

 ตารางสรุประยะต่างๆ
ของไตเสื่อม
ดูที่ค่า GFR เป็นหลัก
ว่าคุณเป็นไตระยะไหน


ค่าไต จะเป็นตัวบ่งบอก
ว่าเราไตเสื่อม
ระยะไหน 

ซึ่งมี 3 ค่าไต
ที่เราควรทราบ
มีอะไรบ้าง

วันนี้มีอ้อมมี
คำตอบมาฝากค่ะ

                                                                         

3 ค่าไต ที่ต้องรู้จัก

Creatinine (Cr)
ค่ายิ่งน้อยยิ่งดี
ระยะอันตราย
4-5 ขึ้นไป

ผู้ชาย
ค่าปกติ 0.7 – 1.3 mg/dL

ผู้หญิง
ค่าปกติ 0.6 – 1.1 mg/dL


GFR

ค่ายิ่งมากยิ่งดี
จะมีหน่วยเป็น %
ค่ามากกว่า 90% ดี
(ระยะอันตรายต่ำกว่า 15 %)


BUN

ค่ายิ่งน้อยยิ่งดี
ค่าปกติ 10-20 mg/dL
(ถ้าน้อยกว่า 10
อาจมีปัญหาที่ตับ)

ผู้ป่วยบางรายเริ่มมีอาการ
ในระยะแรก หรือตรวจเจอเร็ว
สามารถดูแลรักษา
ให้ดี ในระยะแรกๆ
เพื่อช่วยชะลอไตเสื่อม และ
ยืดเวลาที่ผู้ป่วย
จะเข้ารับการฟอกไต ล้างไต
หรือ บำบัดทดแทนไตได้

แล้วยังช่วยป้องกันโรคแทรกซ้อน
เช่น โรคไตวายเรื้อรัง โรคหัวใจ
และ โรคหลอดเลือด
รวมถึงการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร

แต่สิ่งที่น่ากลัวคือ
โรคไตเรื้อรัง ในระยะแรก
ยังไม่แสดงอาการ
ผิดปกติให้เห็น

บางคนกว่าจะรู้ตัวก็ต่อ
เมื่อตรวจสุขภาพประจำปี

แล้วพบว่าค่าของเสีย
ในเลือดสูงกว่าปกติ

หรือบางคนอาจมี
อาการซีด อ่อนเพลีย
ตัวบวม ผิวแตกแห้ง
เป็นตะคริว ปัสสาวะเป็นฟอง

ก็ต่อเมื่อไตเสื่อมไปมากแล้ว


ด้วยเหตุนี้ โรคไตเรื้อรัง
จึงเป็นเหมือนภัยเงียบ

ที่อาจเกิดขึ้นกับเรา
โดยไม่รู้ตัวหรือกว่า

จะรู้ตัวอีกที
ก็ในระยะ ท้ายๆแล้ว

แต่สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยง
เช่น ผู้ป่วยโรคเบาหวาน
โรคความดันโลหิตสูง
จำเป็น ต้องตรวจร่างกาย
อย่างน้อย 6 เดือน

หรือสำหรับผู้ที่ไม่มี
โรคประจำตัว
หากตรวจสุขภาพประจำปี
แล้ว พบอาการ ผิดปกติ
เช่น มีโปรตีนรั่ว
หรือ ไข่ขาวรั่วออกมา
ในปัสสาวะ หรือ
พบว่ามีเม็ดเลือดแดง
ในปัสสาวะ
ควรรีบปรึกษาแพทย์
และ ตรวจดูค่าของไตโดยเร็ว


สาเหตุอันดับ 1
ของการเกิดโรคไตเรื้อรัง

คือ โรคเบาหวาน
ตามด้วย
โรคความดันโลหิตสูง


ทั้งสองโรคนี้เป็น
โรคที่ไม่ติดต่อเรื้อรัง

แต่สาเหตุหลักๆ
เกิดจากวิถีชีวิต

ที่มีความเสี่ยง เช่น
อ้วนเกิน ไม่ออกกำลังกาย

กินอาหารรสหวานจัด
มันจัด เค็มจัด ของทอด
อย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตามโรคกลุ่มนี้
สามารถป้องกันได้
เพราะปัจจัยเสี่ยงหลักเกิด
จากพฤติกรรมของตัวเราเอง 

นอกจากนั้นข้อเท็จจริงสำหรับ
โรคไตเรื้อรัง ที่ผู้ป่วยต้องยอมรับ
คือหน่วยไตที่ถูกทำลายไป
จะไม่สามารถบำบัดรักษา
กลับมาเหมือนเดิมได้

แต่การบําบัดรักษาที่ถูกต้องจะช่วย
ชะลอการถูกทำลาย
ของหน่วยไต ให้ช้าลงได้

โดยเฉพาะการบำบัด
โรคไตเรื้อรัง
ด้วยการดูแลรักษาของคุณหมอ
และ การควบคุมอาหาร

อีกหนึ่งทางเลือกที่
ผู้ป่วยหลายๆท่าน

เลือกใช้สารอาหาร
ในรูปแบบเจล

เพื่อช่วยบำบัดฟื้นฟู
ให้หน่วยไต
 ที่เหลือ
แข็งแรงและทำงานได้ดีมากขึ้นหากเราเริ่มต้นดูแล
ตั้งแต่ไตเสื่อม
ระยะ 1 ระยะ 2
ก็สามารถที่จะชะลอ
ความเสื่อมของไตได้ดี

รวมถึงช่วยให้เข้าสู่
ระยะฟอกเลือด ได้ช้าลง
และสามารถใช้ชีวิต
ได้อย่างยืนยาว
และมีคุณภาพชีวิต
ไม่ต่างกับคนทั่วไป

ประสบการณ์ของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์
สารอาหารรูปแบบเจล 

UMI & HRT เพื่อช่วยฟื้นฟูไต

“ผลลัพธ์ในภาพและวีดิโอเป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล
ผลลัพธ์การช่วยเรื่องสุขภาพของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน

“ผลลัพธ์ในภาพและวีดิโอเป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล
ผลลัพธ์การช่วยเรื่องสุขภาพของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน

“ผลลัพธ์ในภาพและวีดิโอเป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล
ผลลัพธ์การช่วยเรื่องสุขภาพของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน

“ผลลัพธ์ในภาพและวีดิโอเป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล
ผลลัพธ์การช่วยเรื่องสุขภาพของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน

“ผลลัพธ์ในภาพและวีดิโอเป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล
ผลลัพธ์การช่วยเรื่องสุขภาพของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน

“ผลลัพธ์ในภาพและวีดิโอเป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล
ผลลัพธ์การช่วยเรื่องสุขภาพของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน

“ผลลัพธ์ในภาพและวีดิโอเป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล
ผลลัพธ์การช่วยเรื่องสุขภาพของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน

“ผลลัพธ์ในภาพและวีดิโอเป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล
ผลลัพธ์การช่วยเรื่องสุขภาพของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน

“ผลลัพธ์ในภาพและวีดิโอเป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล
ผลลัพธ์การช่วยเรื่องสุขภาพของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน

“ผลลัพธ์ในภาพและวีดิโอเป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล
ผลลัพธ์การช่วยเรื่องสุขภาพของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน

ชุดโปรแกรมฟื้นฟูไต

จัดให้เหมาะกับระยะของ โรคไต
เพื่อจะได้ฟื้นฟูได้อย่างเต็มที่

และได้ผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยม

โปรแกรมฟื้นฟู ไตเสื่อม ระยะ 1

ชุดทาน 1 เดือน
UMI 1 กล่อง ( 30 ซอง)
HRT 1 กล่อง ( 30 ซอง)

ราคาปกติ 9,100บาท

ราคาโปรโมชั่นพิเศษ
6,600 บาท (แบบโอนเงิน)
6,800 บาท
(แบบเก็บเงินปลายทาง)

ไตเสื่อม ไตวาย ฟื้นฟูด้วย UMI HRT Line ID @gelhappylife

โปรแกรมฟื้นฟู ไตเสื่อม ระยะ 2-3

ชุดทาน 1 เดือน
UMI 2 กล่อง ( 60 ซอง)
HRT 1 กล่อง ( 30 ซอง)

ราคาปกติ 9,100บาท

ราคาโปรโมชั่นพิเศษ
10,050 บาท (แบบโอนเงิน)
10,350 บาท (แบบเก็บเงินปลายทาง)

ไตเสื่อม ไตวาย ฟื้นฟูด้วย UMI HRT Line ID @gelhappylife

โปรแกรมฟื้นฟู ไตเสื่อม ระยะ 4-5

ชุดทาน 1 เดือน
UMI 3 กล่อง ( 90 ซอง)
HRT 1 กล่อง ( 30 ซอง)

ราคาปกติ 18,900บาท

ราคาโปรโมชั่นพิเศษ
13,500 บาท (แบบโอนเงิน)
13,900 บาท
(แบบเก็บเงินปลายทาง)

ไตเสื่อม ไตวาย ฟื้นฟูด้วย UMI HRT Line ID @gelhappylife

สั่งซื้อ ปรึกษา ติดต่อ คุณอ้อม สารินี
โทร 063-969-5497
Line ID : @aomsarinee (มี@ด้วยนะคะ)

หรือ กดเพิ่มเพื่อนในไลน์ได้เลยค่ะ ที่รูป

hrtexo.com

UMI HRT
สารอาหารรูปแบบเจล 


สามารถดูดซึม
เข้ากระแสเลือด
ได้ภายใน 3-15 นาที


ทานง่าย แค่ เด็ด ดูด 
รสชาติอร่อย

อ้อม แนะนำ วิธีทานง่ายๆ 
รับขมได้ที่วีดีโอ ด้านล่างนี้ค่ะ


ไตเสื่อม ไตวาย
เป็นอาการที่ทำให้สุขภาพผู้ป่วยบอบบาง..

การทานยา อาหารเสริม
สมุนไพร มักจะต้องต้อง
ปรึกษาแพทย์และเภสัชกรทุกครั้ง

doctors_cut

ฟูคอยแดน (Fucoidan)

สารอาหารทางการแพทย์อันดับ 1 ผลการวิจัยกว่า 1000ฉบับ มีความปลอดภัยสูง
ช่วยบำรุงไต 
มีผู้ใช้มากกว่าล้านคนทั่วโลก ตลอด 10ปี และมีผลลัพธ์ชัดเจน มี อย ทานได้ปลอดภัย


AGEL UMI – เอเจล อูมิ เลขที่ อ.ย. 10-3-35761-5-0005 

8e31971efc725635b3a6d22f0e786700Agel UMI สะกัดมาจากสาหร่ายฟูคอยแดน (Fucoidan) ซึ่งจัดว่าเป็นสารต้านอนุมูลอิสระชนิดหนึ่ง
“ฟูคอยแดน” ทำให้นักวิทยาศาสตร์และนักค้นคว้าทั้งหลายหันมาให้ความสำคัญและสนใจ เนื่องจากฟูคอยแดนเป็นหนึ่งในสมบัติอันล้ำค่าจากท้องทะเลลึกที่ให้คุณประโยชน์ต่อร่างกายมนุษย์มากที่สุด

ฟูคอยแดน (Fucoidan)

ประกอบด้วย Encoded Polysaccacharides และ Acidic Sulfate Groups ซึ่งมีหน้าที่หลัก คือ
1. มีฤทธิ์ป้องกันการแข็งตัวของเลือด
2. กระตุ้นโปรตีน และ เอนไซม์ปกติ ให้เป็นภูมิต้านทาน
3. ติดสัญญาณให้เซลที่เสื่อม และอาจกลายพันธุ์ให้เซลเม็ดเลือดขาว และเซลพิฆาตของร่างกายไปทำลายได้ถูกต้อง
4. มีรายงานพบว่าสามารถกระตุ้นเซลต้นกำเนิด(Stem Cell) ให้ออกมาจากไขกระดูกได้

ไต3


 ที่ปรึกษาด้านการแพทย์จาก USA

dr-maxey
RANDALL W. MAXEY, MD, PhD

อดีตประธาน Alliance Minority Medical Associations
อดีตประธานคนที่ 104 ของ National Medical Association (NMA)
หรือสมาคมแพทย์แห่งชาติของสหรัฐอเมริกา

Dr. Maxey เป็นแพทย์เชี่ยวชาญทางด้านไตเสื่อม ไตวาย, หลอดเลือดหัวใจเสื่อม
ท่านได้เป็นผู้สอนและเขียนหนังสือเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวไว้อย่างมากมาย

VDO สัมภาษณ์ Dr.Maxey ผู้เชี่ยวชาญด้านไตเสื่อม ไตวาย ออกอากาศทาง TV ที่ LA, USA เรื่อง Agel UMI และ ฟูคอยแดน กับ ความเสื่อม ของร่างกาย ส่วนต่างๆ (รอแปลเป็นภาษาไทย)

ผลงานการวิจัย ของ Dr.Maxey
การวิจัยและศึกษาเรื่องการป้องกันและฟื้นฟูอาการ ไตเสื่อม และ ไตวาย
โดยเฉพาะในกรณีที่มีปัญหาด้านหลอดเลือดหัวใจ

นอกจากนี้ Dr.Maxey ได้ประสบความสำเร็จในการคิดค้นการป้องกัน ไตเสื่อม ไตวาย

ของชาวหมู่เกาะแปซิฟิคใต้ที่เป็น เบาหวาน และ ความดันโลหิตสูง
และได้วางแผนการพัฒนาเพื่อก่อตั้งศูนย์ล้างไต สำหรับผู้ที่มีอาการไตเสื่อม ให้กับชาวซิมบับเว

Dr. Maxey จบปริญญาตรีด้านเภสัชจากมหาวิทยาลัยซินซินนาติ
และจบปริญญาเอกเภสัชศาสตร์ด้านหลอดเลือดหัวใจจากมหาวิทยาลัยฮาเวิร์ด
นอกจากนี้ท่านยังได้จบปริญญาแพทย์ศาสตร์จากมหาวิทยาลัยฮาเวิร์ดอีกด้วย

อดีตการทำงานของ Dr. Maxey

– กรรมการแผนกไตเสื่อม ที่ Daniel Freeman Memorial Hospital ในอิงเกิ้ลวู้ดรัฐแคลิฟอร์เนีย
– กรรมการแผนกไตเสื่อม ที่ Robert F. Kennedy Medical Center ในฮอร์ธอร์นรัฐแคลิฟอร์เนีย
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทางการแพทย์ที่มหาวิทยาลัยชาร์ล อาร์ ดรูว์ ที่ลอสแองเจอลิสรัฐแคลิฟอร์เนีย


ฟูคอยแดน ช่วยผู้ป่วยไตเสื่อม ไตวาย ได้อย่างไร ?

 • Fucoidan กระตุ้นการผลิต Stem Cell (เซลลต้นกำเนิด) ให้ร่างกายผลิดออกมามากขึ้นจากไขกระดูกของเราเอง
 • Fucoidan กระตุ้นการสร้างเซลลใหม่ จึงฟื้นฟูอวัยวะได้
 • Fucoidan บำรุงตับ ไต และ อวัยวะต่างๆในร่างกาย
 • Fucoidan ลดไขมันในเลือด และ ช่วยให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้น
 • Fucoidan ช่วยปรับสมดุลพิษ และลดสารอนุมูลอิสระ

Diabetic-Nephropathy

สารคดี ฟูคอยแดน เจล Agel

ปรึกษา หรือ สั่งซื้อสินค้า 

ติดต่อ คุณ อ้อม สารินี

Tel. 063-9695497

Line ID : @aomsarinee (มี @ ด้วยนะคะ)

orderbanner ผลลัพธ์ผู้ใช้จริงในผู้ป่วย
ไตเสื่อม ไตวาย ระยะต่างๆ

 คุณป้ายุ้น จิตวัฒนชัย

1.ยายเป็น เบาหวาน ไตเสื่อม แต่หายได้

เมื่อก่อนมีอาชีพทำขนมขาย อายุมากขึ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยก็เริ่มมาเยือน

ป้ายุ้นเป็น เบาหวานมาประมาณ 10 ปี ก่อนหน้านี้ทำแต่งานจนไม่มีเวลาไปรักษาจนเกิดอาการน็อค และมีอาการต่างๆ รุมเร้า เช่น ความดัน ไทรอยด์ และ ไตเสื่อม และป่วยมาเรื่อยๆ จนเดินไม่ไหว ไปไหนมาไหนต้องนั่งรถเข็น น้ำหนักตัวลดลงเรื่อยๆ จาก 60 กว่า เหลือ 48 สุดท้ายเดินไม่ไหว ไม่มีแรง เพราะทานข้าวไม่ลง ต้องกินยาไม่ต่ำกว่าวันละ 30 เม็ด

ล่าสุดเบาหวานขึ้น 600 ทำใจแล้วว่าไม่รอดแน่แล้ว เพราะหมอบอกว่าจะเสียชีวิตภายใน 1 เดือน กินยามานาน จนอาการ ไตเสื่อม เริ่มเป็นหนักขึ้น หมอบอกว่าจำเป็นจะต้องล้างไต

เมื่อมีคนนำเอเจล UMI มาให้ทานก็ยังไม่เชื่อว่ามันจะหาย เพราะได้ทานยาจากโรงพยาบาลมาเยอะแล้วแต่ก็ไม่หาย  แต่พอได้ลองทานอาเจล UMI แล้ว ปรากฎว่าตอนนี้เบาหวานลดเหลือ 118 สามารถทานอาหารได้เยอะขึ้น เดินไปไหนมาไหนได้ปกติแล้ว ไตเสื่อม ก็กลับมาเป็นปกติแล้ว

คลิ๊กภาพด้านขวามือเพื่อ เปิด VDO ฟังสัมภาษณ์

“ผลลัพธ์ในภาพและวีดิโอเป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล…ผลลัพธ์การช่วยเรื่องสุขภาพของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน”

ปรึกษา หรือ สั่งซื้อสินค้า 

ติดต่อ คุณ อ้อม สารินี

Tel. 063-9695497

Line ID : @aomsarinee (มี @ ด้วยนะคะ)

orderbanner


 

2.UMI+HRT ช่วยโรคไต

ลดค่าไตเสื่อม ที่สูงด้วย UMI

ประสบการณ์จากคนไข้ ของ อ.หญิง นักธรรมชาติบำบัด

คนไข้ทานกุ้งกุลาดำมากจนเป็นไตเสื่อม
อ.แนะนำคนไข้ทาน UMI สามารถทำให้ดีขึ้นได้
คนเราปกติค่าไตจะต้องไม่เกิน 2 แต่ในบางรายค่าไตจะอยู่ที่ 5 ซึ่งในกรณีนี้หมอจะต้องทำการล้างไตให้ เพราะไตเสื่อม มากแล้ว
แต่ผู้ป่วยรายนี้สามารถทำให้ค่าไตลดลงมาได้เป็น 2 ดังเดิมได้ด้วยการทานผลิตภัณฑ์อาเจล

คลิ๊กภาพด้านขวามือเพื่อ เปิด VDO ฟังสัมภาษณ์

“ผลลัพธ์ในภาพและวีดิโอเป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล… ผลลัพธ์การช่วยเรื่องสุขภาพของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน”


คุณอุบลรัตน์ รัตนกูล (ธุรกิจส่วนตัว)

1มีปัญหาสุขภาพคือ ไตเสื่อม เป็นมาได้ 19 ปีแล้ว จนมีอาการแทรกซ้อน ต่างๆ เพิ่มขึ้น สุขภาพทรุดโทรม
ได้มีโอกาสใช้ Agel UMI จากคำแนะนำของคุณหมอ ทำให้ผลลัพธ์ออกมาชัดเจนมากเพราะสุขภาพดีขึ้น เหมือนได้ชีวิตใหม่

คลิ๊กภาพด้านขวามือเพื่อ เปิด VDO ฟังสัมภาษณ์

“ผลลัพธ์ในภาพและวีดิโอเป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล… ผลลัพธ์การช่วยเรื่องสุขภาพของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน”


คุณศุภลักษณ์ ชื่นชูศิลป์

2ได้แบ่งปันประสบการณ์เรื่องราวที่ประทับใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Agel UMI
สามีของเพื่อนมีอาการ ไตเสื่อม จึงต้องล้างท้องเอง ทุกๆ 4-5 ชั่วโมง
คุณศุภลักษณ์ ก็เลยแนะนำผลิตภัณฑ์ UMI ไปให้รับประทาน อาการก็ต่างๆ ที่เคยเป็นก็เริ่มดีขึ้น เช่น อาการปัสสาวะไม่ออก และรู้สึกสดชื่น มีเรี่ยวแรง หน้าตาผ่องใส

คลิ๊กภาพด้านขวามือเพื่อ เปิด VDO ฟังสัมภาษณ์

“ผลลัพธ์ในภาพและวีดิโอเป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล… ผลลัพธ์การช่วยเรื่องสุขภาพของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน”


คุณวีรภัทร

weerawatbee

คุณวีรภัทรเล่าประสบการณ์ตรง เป็นผู้ป่วยไตเสื่อมเรื้อรัง จนต้องล้างไตผ่านหน้าท้อง
ปัสสาวะขัดเจ็บ ไม่มีแรง ตื่นมาไม่เคยสดชื่น

หลังทาน UMI 20ซอง 20วัน ช่วยให้แข็งแรง มีแรง ตื่นมาสดชี่น และปัสสวะได้มากขึ้น
สุขภาพดีขึ้นโดยรวมเห็นชัดเจน

คลิ๊กภาพด้านขวามือเพื่อ เปิด VDO ฟังสัมภาษณ์

“ผลลัพธ์ในภาพและวีดิโอเป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล… ผลลัพธ์การช่วยเรื่องสุขภาพของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน”


GELPlus UMI – เจลพลัส อูมิ
เลขที่ อ.ย. 10-3-35761-5-0005 

ปรึกษา หรือ สั่งซื้อสินค้า 

ติดต่อ คุณ อ้อม สารินี

Tel. 063-9695497

Line ID : @aomsarinee (มี @ ด้วยนะคะ)

orderbanner


ผลวิจัยทางการแพทย์ของ ฟูคอยแดน บางส่วน

ฟูคอยแดน (Fucoidan) เสริมสร้างสุขภาพของไต

ไตเป็นส่วนหนึ่งของระบบการขับถ่ายของเสียออกไปจากร่างกาย
ดังนั้น การทำงานของไตที่ดีจะทำให้สุขภาพดีด้วย

การศึกษาวิจัยทางการแพทย์ จาก 4แหล่ง 4 ผลการวิจัย
พบว่า ฟูคอยแดน มีบทบาทสำคัญในการดูแลการทำงานของไตให้เป็นไปอย่างเหมาะสม

เอกสารอ้างอิง / References

 • Dittrich S, Lippek F, Gratopp A. Grosse-Siestrup C, Lange PE. Buhrer C, Clin Exp Pharmacol Physiol. 2002 Oct 29(10):909-14
 • Ruehl ML, Orozco JA, Stoker MB, McDonagh PF, Coull BM, Ritter LS. Neurol Res. 2002 Apr;24(3):226-32.
 • Zhang Q, Li Z, Xu Z, Niu X, Zhang H. Planta Med. 2003 Jun;69(6):537-41.
 • Zhang Q, Li N, Zhao T, Qi H, Xu Z, Li Z. Phytother Res. 2005 Jan;19(1):50-3

การสร้างเซลล์ใหม่

งานวิจัยหลายชิ้น พบว่าฟูคอยแดนมีความสามารถในการสร้างเซลล์ใหม่ โดยช่วยเสริมการทำงานของสเต็มเซลล์ที่ทำให้ร่างกายสามารถสร้างเซลล์ทดแทนเซลล์ที่ตายแล้วได้ จึงทำให้สร้างเนื้อเยื่อและอวัยวะใหม่ได้ นอกจากนี้ฟูคอยแดนยังช่วยชะลอความชรา การศึกษายังพบอีกว่า ฟูคอยแดนมีประโยชน์ในการเสริมสร้างชีวิตให้ยืนยาวและมีสุขภาพดี

เอกสารอ้างอิง / References
Frenette PS, Weiss L. Blood, 2000 Oct 1 96(7):2460-8


เสริมสร้างระบบการไหลเวียนโลหิตและสุขภาพที่ดี

ฟูคอยแดนยังช่วยในการดูแลการไหลเวียนของเลือดและการทำงานของหัวใจ การไหลเวียนของเลือดที่เพิ่มขึ้นช่วยให้อวัยวะในร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและรู้สึกดีขึ้นและแข็งแรงขึ้น และลดผลกระทบที่เกิดจากกระบวนการของความชราได้ นอกจากนี้ ฟูคอยแดนยังช่วยชะลออัตราการดูดซึมกูลโคส หรือน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือด อัตราการดูดซึมที่ช้าลงนี้จะช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและลดอัตราการ ทำลายเซลล์ต่างๆ ที่เกิดจากระดับน้ำตาลในเลือดสูง

เอกสารอ้างอิง / References

 • Colliec S, Fischer AM, Tapon-Bretaudiere J, Boisson C, Durrand P, Jozefonvicz J. Thromb Res. 1991 Oct 15;64(2):143-54.
 • Dittrich S, Lippek F, Gratopp A, Grosse-Siestrup C, Lange PE, Buhrer C. Clin Exp Pharmacol Physiol. 2002 Oct; 29 (10): 909-14
 • McCaffrey TA, Falcone DJ, Borth W, Brayton CF, Weksler BB. Biochem Biophys Res Commun. 1992 Apr 30;184(2):773-81.
 • Ruperez P. Ahrazern O. Leal JA Agrie Food Chem. 2002 Feb 13;50(4):840-5
 • Soeda S, Sakaguchi S, Shimeno H, Nagamatsu A. Biochem Pharmacol. 1992 Apr 15;43(8):1853-8.

ช่วยกระตุ้นการกำจัดเซลล์ที่เป็นอันตราย

ฟูคอยแดนยังพิสูจน์ได้ว่าช่วยในการกำจัดเซลล์ที่เป็นอันตราย ซึ่งปกติเกิดขึ้นได้โดยกระบวนการ apoptosis ชื่อกระบวนการดังกล่าวนี้เป็นศัพท์เทคนิคที่ใช้สำหรับกระบวนการเผาผลาญเซลล์ และทำให้ตายไป ฟูคอยแดนจะช่วยกระตุ้นกระบวนการ apoptosis ให้ทำงานอย่างเหมาะสมตามธรรมชาติโดยที่ระบบสิ่งมีชีวิตจะกำจัดเซลล์ที่เป็น อันตรายและจัดการกับดีเอ็นเอของเซลล์อันตรายนั้น

เอกสารอ้างอิง / References

 • Haneji K, Matsuda T, Tomita M, Kawakami H, Ohshiro K, Uchihara JN, Masuda M, Takasu N, Tanaka Y, Ohta T, Mori N. Nutr Cancer. 2005;52(2):189-201.
 • Itoh H. Noda H, Amano H, Zhuang C, MizunoT, Ito H Res. 1993 Nov-Dec;13(6A):2045-52
 • Maruvama H, Tamauchi H, Hashimoto M, Nakano T. In Vivo. 2003 May-Jun;17(3):245-9
 • Riou D, Colliec-Jouault S, Pnczon du Sel D, Bosch S, Siavoshian S, Le Bert V, Tomasoni C, Sinquin C, Durand P, Roussakis C. Anticancer Res. 1996 May-Jun;16(3A):1213-8.

ขจัดสารพิษและอนุมูลอิสระออกจากร่างกาย

เราทราบถึงผลที่เกิดจากการทำลายของอนุมูลอิสระแล้ว สารแอนตี้ออกซิแดนท์ที่ทรงพลังจะช่วยในการปรับความเป็นกลางของกระบวนการออกซิเดชั่นที่เกิดขึ้นตามอวัยวะต่างๆ รวมทั้งกระบวนการเผาผลาญในร่างกายด้วย ฟูคอยแดนมีคุณสมบัติของสารแอนตี้ออกซิแดนท์ที่ช่วยให้มีท่านมีสุขภาพและร่าง กายที่แข็งแรงขึ้น

เอกสารอ้างอิง / References

 • Ruperez P, Ahrazem O, Leal JA. Agric Food Chem. 2002 Feb 13; 50(4):840-5

Fucoidan ได้ตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์มากกว่า 1000 เรื่อง

 • Anticancer Research
 • Infection and Immunity
 • The British Journal of Pharmacology
 • Nutrition and Cancer
 • Developmental Biology
 • The Journal of Molecular Immunology
 • Journal of Neuroimmunology
 • Antibiotics and Chemotherapy
 • Brazilian Journal of Medical and Biological Research

ดูงานวิจัยอื่นๆเกี่ยวกับ ฟูคอยแดน

258ea60acef933705e566aea6d1790d1


 

GELPlus UMI – เจลพลัส อูมิ
เลขที่ อ.ย. 10-3-35761-5-0005

เพิ่มภูมิต้านทาน ฟูคอยแดน เจล Gelplus UMI

ปรึกษา หรือ สั่งซื้อสินค้า 

ติดต่อ คุณ อ้อม สารินี

Tel. 063-9695497

Line ID : @aomsarinee (มี @ ด้วยนะคะ)

orderbanner

โรคไต ดูแลด้วย UMI


Open