Wednesday, 18 May 2022

ผู้ป่วย โรคไต ควรทาน โปรตีน เท่าไร ถึงจะเหมาะสม วิธีคำนวณ

การคำนวณ

หาปริมาณโปรตีน

และ สัดส่วนอาหาร

ที่เหมาะสม ที่ควรทานต่อวัน

ขั้นตอน ที่ 1 :

หาน้ำหนักตัวที่เหมาะสม

 

วิธีหา น้ำหนักตัวที่เหมาะสม

หรือ น้ำหนักที่ควรจะเป็น

คือ สิ่งเดียวกันค่ะ

โดยใช้สูตรคำนวณดังนี้

ผู้ชาย = ส่วนสูง – 100

ผู้หญิง = ส่วนสูง – 105

ตัวอย่าง :

ผู้ป่วย โรคไต ระยะ 4

เพศชาย สูง 167 ซม

 

หาน้ำหนักตัวที่เหมาะสม คือ

= ส่วนสูง – 100

= 167 – 100 

= 67 กิโลกรัม

น้ำหนักตัวที่เหมาะสม คือ 67 กิโลกรัม

ตาราง ที่ 1.

ปริมาณโปรตีนที่เหมาะสมกับ

ผู้ป่วย โรคไต ระยะต่างๆ ต้องการต่อวัน

ตารางคำนวณโปรตีน โรคไต-hrtexo.com

โปรตีนที่ควรได้รับ

ควรเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพดี

ได้แก่ โปรตีนจาก เนื้อปลา

เนื้อไก่ ไม่ติดหนัง ไข่ขาว เป็นต้น

2.หาโปรตีน

ที่เหมาะสม ต่อวัน

สูตรคำนวณ คือ

 

โปรตีนที่ต้องการต่อวัน

= น้ำหนักตัวที่เหมาะสม x ปริมาณโปรตีน

ตามระยะของ โรคไต (ตามตารางที่ 1)

ตัวอย่าง :

ผู้ป่วย โรคไต ระยะ 4

เพศชาย สูง 167 ซม

หาน้ำหนักตัวที่เหมาะสม

คือ 67 กิโลกรัม

 

โปรตีนที่ต้องการต่อวัน

= น้ำหนักตัวที่เหมาะสม x ปริมาณโปรตีน ตามระยะของ โรคไต

= 67 x 0.6 (โรคไต ระยะ4)

= 40.2 กรัม

 

สรุป ปริมาณโปรตีน

ที่ต้องการต่อวัน คือ 40.2 กรัม

เมื่อเราได้ปริมาณโปรตีน

ที่ควรทานต่อวันแล้ว

เราก็สามารถนำ

ไปจัดเมนูอาหาร

ให้กับ ผู้ป่วย โรคไต ได้แล้วนะคะ

การคุมอาหารสำหรับ

ผู้ป่วย โรคไต คือการทาน

ในปริมาณที่เหมาะสม

เหมาะกับระยะ ของ โรคไต

ไม่ใช่การอด อาหาร หรือ

แค่ ทานรสจืดอย่างเดียว

อ้อมมีเคล็ดลับ

ในการจัดเมนูอาหารสำหรับ

ผู้ป่วย โรคไต เพื่อที่จะช่วยลด

ค่าของเสีย (BUN) สะสมในเลือด

และ เพิ่ม ค่าการทำงานของไต eGFR

แนะนำไว้ รับชมได้ทีวีดีโอด้านล่างค่ะ

ปรึกษา หรือ สั่งซื้อสินค้า 

ติดต่อ คุณ อ้อม สารินี

Tel. 063-9695497

Line ID : @aomsarinee (มี @ ด้วยนะคะ)

orderbanner

Open

 

Scroll Up